Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord
Een hypothecaire lening aanvragen als predikant

Ondernemers, acteurs en zangers, sporters en (para)medici vallen allemaal in een beroepsgroep waarvoor het vaak moeilijker is een hypothecaire verstrekking rond te krijgen. Dat geldt ook voor predikanten.

Het feit dat een predikant (of kandidaat) minder makkelijk een hypothecaire verstrekking krijgt, komt door een aantal redenen die we hieronder met je doornemen.

Het beroep van een predikant valt niet binnen een reguliere arbeidsovereenkomst

Vanuit het burgerlijk recht is de positie van een predikant een positie van eigen aard: de predikant is niet werkzaam als werknemer in dienst van een werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst, maar de predikant verricht als geestelijke ambtelijke werkzaamheden voor een kerkgenootschap. Dit gebeurt op basis van een overeenkomst die volledig wordt geregeerd door het kerkelijk recht.

Deze aparte overeenkomst is mogelijk door de scheiding van kerk en staat. Voor predikanten gelden geen bepalingen in een cao of reguliere arbeidsovereenkomst die de duur, de hoogte van het inkomen en overige secundaire arbeidsvoorwaarden regelt. Voor predikanten geldt de generale regeling rechtspositie predikanten waarin onder andere de uitbetaling en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.

Doordat het werk van predikant buiten de reguliere arbeidsovereenkomst valt, is het moeilijker om bij de geldverstrekkers een hypothecaire geldverstrekking te verkrijgen.

Geen pastorie, wel financiert de gemeente de woning mee

Het is tegenwoordig niet altijd gebruikelijk meer dat een predikant huisvestiging krijgt aangeboden in een woning, pastorie, betaald door de gemeente waarin de predikant zijn of haar beroep uitoefent. Is deze situatie aan de orde, dan betaalt de gemeente waarin het beroep wordt uitgeoefend vaak een deel van de hypothecaire lasten. Dit doen zij omdat de kosten voor een pastorie bij deze constructie wegvallen. Het feit dat de gemeente meebetaalt, in combinatie met de bijzondere rechtspositie van de predikant, zorgt voor een complex aanvraagtraject bij de geldverstrekker.

Stoppen met het ambt: van pastorie naar eigen woning

Of je nu stopt vanwege pensionering of stopt om een andere reden; wanneer je tijdens de uitoefening van het ambt gebruik kon maken van een pastorie, betekent stoppen een andere woning zoeken. En gefinancierd krijgen. Tenzij je op relatief jonge leeftijd stopt, zorgt stoppen met de uitoefening van het ambt ervoor dat je op latere leeftijd een huis moet zoeken. Met een huurmarkt die volledig op slot zit, komt de keuze vaak uit op het aanschaffen van een eigen woning. Dan gaan zaken als eigen vermogen (spaargeld), inkomsten uit pensioen of AOW of de inkomsten uit een ander dienstverband en de duur van dat dienstverband meetellen. Dan kun je een hypotheekadviseur die de geldverstrekker een goed beeld van je arbeidsverleden als predikant weet te schetsen goed gebruiken.

Dus: ben je (kandidaat) predikant en zoek je een eigen woning en bijbehorende financiering? Neem dan contact op met Geurt van Kooten van Van Kooten Financiële Raadgevers.

Predikanten vertellen ...

"In het vroege voorjaar 2022 is de adviseur bij ons in de pastorie te Driebergen geweest. Hij is een aimabel mens met grote kennis van zaken die hij helder weet te verwoorden. Vanuit zijn ruime ervaring met de wat bijzondere financiële positie van predikanten kon hij veel vragen beantwoorden. Daarnaast attendeerde hij ons op zaken van belang. na het bezoek was hij bereid om via whats-app, mail of telefonisch vragen te beantwoorden en helderheid te scheppen. Hij heeft ons goed door het hele proces van aankoop huis, soort hypotheek heen gesleept want de berg aan formulieren invullen is groot. Ook hier wist hij iedere keer zijn geduld te bewaren. Ook toen wij op de dag voor overdracht in maart 2023 van het huis, nog een rekening van de notaris kregen en wij schrokken wist hij de rust te bewaren en onze onzekerheid weg te nemen. Dank!!"

"Het was voor ons de eerste keer dat we een huis zouden kopen. En we zijn financieel niet onderlegd. Maar op geduldige, vriendelijke en deskundige wijze heeft Geurt van Kooten ons door het hele traject geloodst. Wat ook geweldig helpt is dat je in een overzichtelijk systeem precies kunt zien welke documenten aangeleverd moeten worden. En het proces van uploaden van die documenten binnen dat systeem is eenvoudig. Toen er wat onbegrip leek te zijn bij de hypotheekverstrekker over onze – in bepaald opzicht niet alledaagse – situatie, heeft Geurt van Kooten daar goed op geacteerd. Na zijn interventie kwam alles snel in orde."

"We hebben meerdere gesprekken gehad. We hebben ervaren dat we open en terzake kundig geadviseerd werden."

Waarom kiezen voor Van Kooten Financiële Raadgevers?

  1. Ons slagingspercentage van een hypotheekaanvraag voor predikanten ligt dicht bij de 100%. Waarom?
    Als wij in de aanvraag geloven, dan gaan wij er ook 100% voor. Vooraf maken wij een inschatting van de haalbaarheid. Wij starten dus niet klakkeloos met de aanvraag;
  2. Samen bouwen wij aan een goed dossier. Wij gaan heel ver met het verzamelen van gegevens, het onderbouwen van de aanvraag en het duidelijk krijgen over het waarom wij erin geloven dat de aanvraag haalbaar is. Dit onderdeel van het proces vraagt over het algemeen het meeste van de aanvrager, informatie moet tijdige en volledig worden aangeleverd. Wij weten dat wij hier veel verder in gaan dan veel van onze collega’s. Onze motivatie is dat als wij het dossier niet van binnen en buiten kennen, wij al met 1-nul achterstaan bij de bank. Zie ons daarom als de financieel architect van je hypotheekaanvraag;
  3. Door onze jarenlange ervaring met hypotheekaanvragen voor predikanten kunnen wij zeer nauwkeurig inschatten bij welke geldverstrekkers wij de grootste slagingskans zien;
  4. Wij hebben in alle jaren zeer goede contacten opgebouwd bij verschillende geldverstrekkers. Zij weten: als wij een aanvraag indienen dat wij er in geloven. Dat helpt.

Direct kennismaken of een hypotheekaanvraag starten?

Wij starten altijd met een kennismakingsgesprek en zetten dan uiteen hoe wij werken. Als onze werkwijze bij jou als predikant past, dan gaan we samen het traject van de hypotheekaanvraag in.

Een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Laat je gegevens achter via ons contactformulier.

Wat wil je weten?

Via de onderstaande links vind je aanvullende nuttige informatie. Raadpleeg ons als je vragen hebt.

Financiële begrippenlijst

Sommige uitdrukkingen over geldzaken kom je niet elke dag tegen. Onze financiële begrippenlijst legt de meeste daarvan alvast uit en beantwoordt veel gestelde vragen. Nog iets niet duidelijk? Wij leggen het je graag persoonlijk uit. 

Financiële begrippenlijst
Wat valt onder bijkomende kosten?

Als je een huis koopt, moet je rekening houden met allerlei kosten, naast de koopprijs. Denk hierbij aan de kosten voor het verbouwen en inrichten van je huis en de verhuizing. Maar er zijn ook de zogenaamde aankoopkosten, zoals de rekening van de notaris en ons hypotheekadvies. 

Meer lezen

Wat is een hypotheek?

Bij een ‘hypotheek’ leen je geld voor het aankopen van een woning. Deze geldt daarbij als onderpand. Dit zogenaamde ‘hypotheekrecht’ biedt de geldverstrekker meer zekerheid dat de lening kan worden terugbetaald. Hij verkrijgt via een hypotheek namelijk het recht om je woning te verkopen als jij de hypotheeklasten niet meer betaalt. In dat geval is er sprake van een executieverkoop. Daarnaast wil de geldverstrekker veelal ook een pandrecht.

Meer lezen

Wat kan ik meer lenen met een
energiebespaarbudget?

Steeds meer mensen denken na over zonnepanelen en isolatie of andere energiebesparende maatregelen. Wanneer je wilt gaan verduurzamen, gelden er ruimere mogelijkheden voor een hypotheek. Met het Energiebespaarbudget mag je namelijk tot 6% bovenop de woningwaarde lenen. Oók met NHG. 

Meer lezen

Hoe zit dat met de (vrijstelling)
overdrachtsbelasting?

Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper. Vanaf 1 januari 2024 geldt dat de woning niet duurder mag zijn dan € 510.000. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen, betalen 2%. Beleggers betalen 10,4%. De overheid wil met deze maatregelen starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt. 

Meer lezen

Wat betekent een hypotheek voor mijn belastingaangifte?

Het Nederlands belastingstelsel is opgedeeld in drie zogenaamde ‘boxen’. 

  • Box 3 kijkt naar je vermogen: het verschil tussen je bezittingen en schulden.
  • Box 2 kijkt alleen naar inkomen uit een ‘aanmerkelijk belang’ in een onderneming
  • In Box 1 zit het zogenaamde ‘belastbaar inkomen uit werk en woning’. Hierin valt bijvoorbeeld je salaris, een uitkering en winst uit je onderneming. In deze box kom je ook je (eerste*) eigen woning en je hypotheek tegen 

Voordeel van een eigen woning is, dat je in Box 1 de betaalde hypotheekrente mag aftrekken van je inkomen. Daar tegenover staat dat je het ‘eigenwoningforfait’ erbij moet optellen. Toch levert dat per saldo vaak een fikse teruggave op. 

Meer lezen

Bekijk alle financiële begrippen
Phone icon

bel ons op
?????

email icon

Stuur een mail naar
?????

hous icon

Bezoek ons op
?????

Heb je vragen? Neem contact op